Informacija apie TLK-10-AM kodą

A16.2 Plaučių tuberkuliozė, kai neminimas bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

A16.2 Plaučių tuberkuliozė, kai neminimas bakteriologinis ar histologinis patvirtinimas