Informacija apie TLK-10-AM kodą

A08.1 Norovirusų (Norvalko (Norwalk) veiksnio) sukeltas ūminis gastroenteritas

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

A08.1 Ūminė gastroenteropatija sukelta Norwalk veiksnio