Informacija apie TLK-10-AM kodą

A06.8 Amebų sukelta kitų vietų infekcija

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

A06.8 Kitos lokalizacijos amebinė infekcija