Informacija apie TLK-10-AM kodą

B02.8 Juostinė pūslelinė su kitomis komplikacijomis

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

B02.8 Juosiančioji pūslelinė su kitomis komplikacijomis