Informacija apie TLK-10-AM kodą

B02.1 Juostinės pūslelinės sukeltas meningitas

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

B02.1 Juosiančiosios pūslelinės sukeltas meningitas (G02.0*)