Informacija apie TLK-10-AM kodą

B02.0 Juostinės pūslelinės sukeltas encefalitas

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

B02.0 Juosiančiosios pūslelinės sukeltas encefalitas (G05.1*)