Informacija apie TLK-10-AM kodą

A06.0 Ūminė žarnyno amebiazė

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

A06.0 Ūminė amebinė dizenterija