Informacija apie TLK-10-AM kodą

A79.8 Kitos patikslintos riketsijozės

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

A79.8 Kitos patikslintos riketsiozės