Informacija apie TLK-10-AM kodą

A79.1 Riketsijozė, sukelta Rickettsia akari

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

A79.1 Riketsiozė, sukelta Rickettsia akari