Informacija apie TLK-10-AM kodą

A69.8 Kitos patikslintos spirochetų sukeltos infekcijos

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

A69.8 Kitos patikslintos spirochetų sukeltos ligos