Informacija apie TLK-10-AM kodą

A53.0 Latentinis sifilis, nepatikslintas kaip ankstyvasis ar vėlyvasis

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

A53.0 Latentinis sifilis, nevadinamas ankstyvuoju ar vėlyvuoju