Informacija apie TLK-10-AM kodą

A51.9 Ankstyvasis sifilis, nepatikslintas

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

A51.9 Ankstyvas sifilis, nepatikslintas