Informacija apie TLK-10-AM kodą

A02.2 Lokalizuota salmonelių sukelta infekcija

Atitinkama informacija apie TLK-10 (LT) kodą

A02.2 Lokalizuota salmonelinė infekcija