Gydytojų sąrašas pagal specialybę „Gydytojas oftalmologas“

Gydytojas Spaudo numeris Kvalifikacija
Agnietė Dalia Kairienė 11859

Gydytojas oftalmologas

Aurija Kalasauskienė 15520

Gydytojas oftalmologas

Saulė Kalpokaitė-Gutauskienė 7679

Gydytojas oftalmologas

Jūratė Kantaravičienė 25278

Gydytojas oftalmologas

Medicinos gydytojas

Sigita Kapturauskienė 26463

Gydytojas oftalmologas

Medicinos gydytojas

Vida Karalienė 12305

Gydytojas oftalmologas

Žydrūnė Karaliūtė 24099

Gydytojas oftalmologas

Giedrė Kareivienė 24433

Gydytojas oftalmologas

Marija Karmazo 21126

Gydytojas oftalmologas

Alytė Karpavičienė 616148

Gydytojas oftalmologas

Laima Karvelienė 2957

Gydytojas oftalmologas

Aldona Kasperavičienė 4168

Gydytojas oftalmologas

Eglė Katauskienė 21082

Gydytojas oftalmologas

Žaneta Kavaliauskienė 23607

Gydytojas oftalmologas

Daiva Kazlauskienė 119612

Gydytojas oftalmologas

Rūta Paulauskaitė 30929

Gydytojas oftalmologas

Medicinos gydytojas

Vaidas Kilius 15650

Gydytojas oftalmologas

Romalda Kindurienė 13604

Gydytojas oftalmologas

Daina Kirdeikienė 4643

Gydytojas oftalmologas

Aidas Kirtiklis 3851

Gydytojas oftalmologas

Andžej Komiago 8675

Gydytojas oftalmologas

Rita Koncevičiūtė 23614

Gydytojas oftalmologas

Edvardas Kovaliūnas 30713

Gydytojas oftalmologas

Medicinos gydytojas

Antonina Kozlovskaja 14803

Gydytojas oftalmologas

Irina Kozlovskaja 26237

Gydytojas oftalmologas

Medicinos gydytojas

Janina Krakauskienė 4750

Gydytojas oftalmologas

Sonata Kraujelienė 27934

Gydytojas oftalmologas

Lina Miliauskaitė 30540

Gydytojas oftalmologas

Medicinos gydytojas

Jonas Kretkovskis 21901

Gydytojas oftalmologas

Loresa Kriaučiūnienė 10706

Gydytojas oftalmologas

Jurgita Krištapavičienė 25913

Gydytojas oftalmologas

Medicinos gydytojas

Dalia Krivaitienė 18367

Gydytojas oftalmologas

Rasa Krukonytė 30108

Gydytojas oftalmologas

Medicinos gydytojas

Kristina Kruopaitė-Brazienė 30516

Gydytojas oftalmologas

Medicinos gydytojas

Aušra Kučinovienė 12127

Gydytojas oftalmologas

Kęstutis Kučinskas 13471

Gydytojas oftalmologas

Violeta Kuncienė 12705

Gydytojas oftalmologas

Kristina Stankevičiūtė 26271

Gydytojas oftalmologas

Medicinos gydytojas

Robertinas Kuoras 5910

Gydytojas oftalmologas

Laimutė Kuprėnienė 338

Gydytojas oftalmologas

Virgilija Kurklietytė 9550

Gydytojas oftalmologas

Saulius Kušleika 22301

Gydytojas oftalmologas

Loreta Kuzmienė 26111

Gydytojas oftalmologas

Nijolė Valerija Lapukienė 863

Gydytojas oftalmologas

Irena Laurinavičienė 4180

Gydytojas oftalmologas

Aldona Genovefa Legienė 8203

Gydytojas oftalmologas

Kristina Leknickienė 25527

Gydytojas oftalmologas

Liuda Lekutienė 9433

Gydytojas oftalmologas

Valentina Lenkova 11682

Gydytojas oftalmologas

Gintarė Levinaitė 30374

Gydytojas oftalmologas

Medicinos gydytojas